З перших днів війни поляки виявились справжніми друзями України та підтримували українців на багатьох рівнях – від військового до гуманітарного. Дивовижна людська реакція польського суспільства до українських жінок, дітей та людей похилого віку, які були змушені шукати притулок у Польщі, а також потужна військова та дипломатична допомога польської держави викликає захоплення українців. Нині вивчення польської мови стає дедалі популярнішим.

Є ті, хто переїхав до Польщі, хто планує навчатись у Польщі, хто планує співпрацювати з польськими компаніями. А хтось хоче вивчати мову, щоб висловити подяку та повагу до польського народу. Наші фахівці допоможуть Вам вивчити польську мову будь-якого рівня – від початкового до найвищого – легко, швидко та цікаво. Нерідко знання мови є важливим критерієм при влаштуванні на роботу. З цього слід врахувати, що знання мови підвищить ваші шанси під час працевлаштування. Мовні курси також підуть на користь вашого саморозвитку та планування подорожей.

Навчаючись у нашій мовній школі, Ви або Ваша дитина отримаєте:

  • Цікаві та корисні знання;
  • цікаво і з користю проведений час;
  • справді ефективні методи навчання;
  • знайомство з цікавим світом різних культур та традицій.

Знання мов збагачує людину, відкриває нові можливості, сприяє розвитку. І що більше мов ми знаємо, то краще для нас.

Переваги

Чи важко вивчати польську мову?

Польська мова належить до західнослов’янської мовної групи індоєвропейських мов. На сьогоднішній день польську мову вважають рідною і спілкуються нею понад 44 мільйони людей. Єдиною офіційною державною мовою на території Польщі є польська. Загалом, за дуже приблизними розрахунками, польською мовою налічується від 150 до 200 тисяч слів. Але, звичайно, їх вивчити не реально і не потрібно. Для щоденного спілкування у побутових умовах середньостатистичний поляк використовує лише 2 тисячі польських слів. Враховуючи це, а також те, що польська та українська лексика на 40% однакові, можна зрозуміти, що вивчити польську мову цілком реально і за хорошої мотивації зробити це може кожен охочий у досить короткий термін.

Польський алфавіт – це 32 літери, основна кількість яких запозичена з латиниці. Однак є у поляків і специфічні звуки, які вони по-своєму відображають у письмовій мові. Наприклад, особливістю звукової системи поляків є наявність носових голосних – e і ą (колишніх дифтонгів), а також букв з діакритичними знаками – різними мітками, що коригують вимову: інакше, ніж звичні [z],[s],[c] звучать польські [ź],[ś], [ć], а [ó] (про хрещене) звучить як [u]. Звук [л] у польській мові має два варіанти звучання і, відповідно, два графічні позначення [l] і [ł], є також диграфи (2 літери, що позначають один звук) – ch, cz, dz, dź, dż, rz , sz, а одна латинська літера z має у польському алфавіті 3, зовсім різні за написанням та звучанням, варіанти: [ż], [ź], [z].

Граматика польської мови формально схожа на українську. У поляків також є сім відмінків, при цьому окличний відмінок вони використовують переважно у формальній мові, три роди (чоловічий, жіночий, середній), два числа – єдине і безліч, три часу (справжнє, минуле, майбутнє), а також два види дієслів (досконалий та недосконалий), ті ж розряди чисельного та займенника. Однак у межах цих категорій, польська граматика має дуже багато відмінного, специфічного і особливого (наприклад, те, що особисті займенники часто пропускаються, їх функцію виконують закінчення дієслів), тому необхідно знати набір чітких правил, регулюючих польську граматику.

Рівні вивчення польської мови

За загальноєвропейською шкалою CEF – Common European Framework, виділяють 6 рівнів вивчення польської мови:

Рівень A

Людина, яка використовує польську мову на цьому рівні, може розуміти та використовувати основні фрази, що стосуються повсякденного життя. Може розповісти про себе та інших, ставити та відповідати на запитання про особисті дані, наприклад про те, де він живе, про людей, яких знає, та речі, якими володіє. Також він здатний вести просту розмову, за умови, що його співрозмовник говорить повільно та чітко та готовий терпляче допомагати.

Якщо Ваш рівень A2, то Ви розумієте стандартні побутові фрази, що несуть у собі інформацію про повсякденне життя: роботу, закупівлю, оточення, сім’ю, а також можете підтримати розмову на побутові теми щодо найважливіших аспектів життя.

Початковий рівень: A1 та A2

Рівень B

Для рівня B1 слід розуміти основні моменти чіткої стандартної розмовної мови у знайомих ситуаціях та подіях, що виникають на роботі, у школі, на дозвіллі тощо. Рівень B1 передбачає також здатність долати більшість комунікативних ситуацій, які можуть виникнути під час перебування в Польщі. Маючи такий рівень знання польської мови, Вам має бути нескладно спілкуватися на теми, в яких Ви компетентні. Ви можете описати враження, події, мрії, надії та коротко обґрунтувати та пояснити свої погляди та плани.

Людина, яка використовує польську мову на рівні B2, розуміє основні моменти вже складнішого тексту як на абстрактні, так і на конкретні теми, у тому числі в галузі її спеціалізації. В2 дозволяє вільно і легко порозумітися з носієм мови, без будь-якої напруги або непорозумінь з обох боків, навіть якщо розмова виникла спонтанно. Така людина вже здатна формулювати усне та письмове мовлення, спілкуючись на різні теми, донести свою думку з питань, що є предметом розмови, та обговорити переваги та недоліки різних варіантів.

Середній рівень: B1 та B2

Рівень C

Знавець польської мови на рівні C1 сприймає та розуміє складні, довгі тексти, вловлюючи також підтекст сказаного чи написаного. Він користується польською вільно і спонтанно, не відчуваючи труднощів з підбором слів і виразів, таким чином ефективно використовує мову для соціальних, навчальних та професійних потреб. Його мова свідома, структурована, правильно застосовані усі граматичні та синтаксичні конструкції.

Рівень С2 – досвідчений користувач польської мови. Він розуміє усну та письмову мову носіїв, успішно узагальнює отриману інформацію та виділяє необхідні тези, може дискутувати та переконувати. Такій людині відомі практично всі відтінки значень польських слів. Він комфортно почувається навіть у складних комунікативних ситуаціях.

Просунутий рівень: C1 та C2